Jan Bartošek: „V politice se ukáže skutečná povaha člověka.“

27.06.2021 11:02

Kontakt

Římskokatolická farnost Lysice Halasova 102
679 71 Lysice
tel.: +420 732 690 783 lysice@dieceze.cz