Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Lysice

       Pod správu lysické farnosti spadá společenství věřících v Drnovicích, kde se také nachází filiální kostel Nejsvětější Trojice. Dále je z Lysic spravována farnost Bedřichov u Lysic s farním kostelem svatého Mikuláše.

      K lysické farnosti s farním kostelem sv. Petra a Pavla, také patří obce Žerůtky s kaplí Panny Marie Sněžné, Štěchov se zvonicí sv. Jana Nepomuckého a Lačnov se zvonicí Nanebevzetí Panny Marie.

      K bedřichovské farnosti, patří Kozárov s kaplí svatých Jáchyma a Anny, Kunčina Ves s kaplí sv. Cyrila a Metoděje, Kunice se zvonicí Nejsvětější Trojice a Lhota u Lysic se zvonicí Nanebevzetí Panny Marie.

 

Jihomoravský kraj v roce 2019 finančně podpořil tyto projekty:

Projekt Ozvučení kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích byl v roce 2019 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje

 

Jihomoravský kraj v roce 2018 finančně podpořil tyto projekty:

- Projekt Oprava nátěrů otvorových prvků v kostele sv. Petra a Pavla v Lysicích byl v roce 2018 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje

 

Jihomoravský kraj v roce 2017 finančně podpořil tyto projekty:

- Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše v Bedřichově

- Vybavení pro farní zahradu v Lysicích

- Oprava fasády kostela Nejsvětější Trojice v Drnovicích

 
 

Krátká sdělení

Milí farníci, v současné době, kdy není možné slavit veřejné bohoslužby, uděluje pan biskup Vojtěch Cikrle všem věřícím dispens od účasti na nedělní mši svaté. Je vhodné sledovat bohoslužby ve sdělovacích prostředcích a věnovat více času společné modlitbě a četbě Písma svatého v rodinách.

 

MILÍ FARNÍCÍ, V NEDĚLI 1. 11. OD 8:45 DO 9:15 BUDE         V LYSICKÉM KOSTELE PŘÍLEŽITOST K INDIVIDUÁLNÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ.

 

Milí farníci, pro povzbuzení zveřejňuji biblické citáty
z liturgických čtení.

Slavnost Všech svatých

"Veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, oděni bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem: Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, ketrý sedí na trůně, a Beránkovi!" (Zj 7,9-10)

"Hleďte jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božímy dětmi, ale že jimi také jsme!"              (1 Jan 3,1)

"Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha."    (Mt 5,8) 

Pastýřský list biskupa Vojtěcha - 2020-11-01.pdf

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského - Naš společný domov

Projekt Brněnského biskupství Náš společný domov

Adopce na dálku

Děti z Ugandy zpívají českou písničku


Milí farníci, Centrum naděje a pomoci (CENAP) nabízí možnost sledovat on-line přednášky.

Z nabídky vybírám:
3.11. - Lidská sexualita a 21. století
https://www.cenap.cz/lidska-sexualita-21-stoleti
10.11. - O manželství a sexualitě
https://www.cenap.cz/o-manzelstvi-a-sexualite
Nabídka všech webinářů je zde: https://www.cenap.cz/webinare

 

 

Články - Fotogalerie

12.06.2020 20:00
Noc kostelů v České republice se konala 12. června vzhledem k pandemii koronaviru za zvláštních hygienických opatření. Proto televize NOE přiblížila zájemcům o Noc kostelů čtyřhodinový přenos z...
03.07.2019 15:00
Ve středu 3. 7. 2019 dvacet farníků z řad dětí, mládeže a rodičů navštívili P. Víta Červenku v jeho farnosti Křtinách. Reagovali tak na jeho pozvání, když v Lysicích sloužil mši svatou loňské...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Děti a mládež

30.08.2020 20:00
ZŠ LYSICE   Ročník Den Čas Učebna Zahájení výuky 1. a 2. ročník pondělí 12:15 –...
30.08.2020 14:00
Římskokatolická farnost v Lysicích zve v neděli 30. září 2020 ve 14 hod. na odpolední mši svatou. Děti, které nastupují do školy, zvláště zveme na žehnání aktovek. Na farní zahradě pak bude...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost Lysice Halasova 102
679 71 Lysice
tel.: +420 732 690 783 lysice@dieceze.cz